Polityka prywatności Sklepu internetowego copyhaven.pl

z dnia 25.05.2018

§1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep copyhaven.pl. Właścicielem Sklepu oraz Administratorem Danych Osobowych jest ARC Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fałata 22 w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000532903.

§2. Zabezpieczenie danych

Głównym źródłem pozyskania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie założone przez Ciebie konto w naszym Sklepie. Niektóre informacje dodatkowe otrzymujemy od Ciebie w trakcie realizowania Twojego zamówienia. Dane statystyczne i profilujące są gromadzone automatycznie, kiedy poruszasz się po naszym Sklepie. Pracownicy obsługujący Sklep zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

§3. Jakie dane zbieramy

- imię i nazwisko
- nazwa firmy (jeśli jest firma)
- adres zamieszkania lub adres firmy
- adres dostawy
- wiek
- numer NIP
- nr telefonu
- adres email
- historia transakcji
- nazwa banku oraz numer rachunku z którego dokonano płatności w Sklepie
- historia komunikacji z obsługą Sklepu
- informacje o udzielonych zgodach
- dodatkowe informacje zawarte w korespondencji lub w trakcie rozmowy z pracownikami Sklepu
- adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych
- informacje o rodzaju urządzenia, z którego łączysz się ze Sklepem
- pliki cookies (gromadzone automatycznie, jeśli dopuszczasz cookiesy w swoich przeglądarkach)

Informacje te, są niezbędne do składania i zrealizowania zamówienia oraz do kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem lub ofertą Sklepu.

Kontakt w celach marketingowych możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Zgoda może być cofnięta poprzez zalogowanie się do Sklepu i odznaczenie pola ze zgodą, przesłanie e–mail na adres iod@copyhaven.pl lub listem poleconym na adres: ARC Media Sp. z o.o. ul. Fałata 22, 87-100 Toruń. 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości serwisu oraz dostosowania go do jednostkowych potrzeb Klientów odwiedzających Sklep. Adresy IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych. Do zbieranych danych mają dostęp pracownicy Sklepu, obsługa serwera, oraz firmy świadczące usługi zautomatyzowanego marketingu (w szczególności Google). Dane zbierane w tym zakresie mają charakter zanonimizowany i nie pozwalają na zidentyfikowanie Klienta. Celem uniknięcia personalizacji Klienta oraz zbierania innych danych zawarty w cookies, należy wyłączyć obsługę plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Każdy Klient Sklepu decyduje, czy i w jakim zakresie chce korzystać usług Sklepu i udostępniać informacje o sobie. Klient ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania ze Sklepu.

§4. Odbiorcy danych osobowych

Zbierane dane nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących ze Sklepem podwykonawców, drukarni, firma marketingowych, operatorów systemów płatności, firm kurierskich i transportowych, które realizują usługi dla Sklepu, płatności za zakupione w Sklepie Produkty oraz dostarczają zakupione Produkty do Klienta. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Firmy współpracujące ze Sklepem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Klientów Sklepu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§5. Prawa Klienta

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem założenia konta użytkownika oraz umożliwienia składania zamówień. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jej wyrażenie jest dobrowolne, lecz konieczne celem przesyłania informacji o  udzielonych kodach rabatowych lub prowadzonych akcjach promocyjnych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6. Inspektor ochrony danych

Dnia 25 maja 2018 r.  powołany zostaje Inspektor Ochrony Danych Sklepu, z którym możesz kontaktować się w każdej sprawie dotyczących ochrony danych osobowych, również w sprawie realizowania Twoich uprawnień związanych z danymi osobowymi.


Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak posiadasz Konto w naszym Sklepie oraz po jego usunięciu w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat. Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przetwarzane są

przez cały okres kiedy jesteś naszym Klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu, kiedy przestałeś być naszym Klientem.


W celu skorzystania z przysługujących Klientowi praw należy skorzystać z właściwych zakładek Sklepu lub przesłać e–mail na adres iod@copyhaven.pl lub przesłać informację listem poleconym na adres: ARC Media Sp. z o.o. ul. Fałata 22, 87-100 Toruń.